ACTE NECESARE INCHEIERII UNEI TRANZACTII IMOBILIARE

Pentru a incheia o tranzactie imobiliara este necesara incheierea unui „Contract de vanzare-cumparare” si semnarea acestuia de catre ambele parti, de obicei vanzator si cumparator. Contractul este intocmit si autentificat de catre notarul public sau avocatul ales, in urma semnarii acestuia.

Pentru intocmirea Contractului de Vanzare – Cumparare a unei proprietati imobiliare sunt necesare:

  • actul de dobandire a imobilului (contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, certificat de proprietate, certificat de mostenitor, contract de schimb imobiliar, alte acte);
  • extrasul de carte funciara eliberat de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla proprietatea imobiliara;
  • certificat fiscal eliberat de Primarie;
  • actele de identitate(carte de identitate, buletin, pasaport, permis de conducere)
  • certificat de casatorie (daca este cazul);

Certificatul fiscal se elibereaza de catre Primarie la Directia Taxe si Impozite si este valabil 48 ore. Pentru eliberarea acestuia impozitul trebuie sa fie achitat la zi si sa nu existe amenzi neplatite. Pentru eliberarea lui sunt necesare urmatoarele acte :
1. Extras de carte funciara la zi ;
2. Copie dupa buletinul de identitate al proprietarului ;
3. Cerere tip ;
4. Taxa de timbru;

Extrasul de carte funciara este actul care reflecta cel mai cuprinzator situatia juridica a imobilului respectiv.Extrasul de carte funciara este valabil 24 ore, motiv pentru care se scoate doar in ziua tranzactiei. La incheierea unui antecontract, cartea funciara se poate verifica si telefonic.

Daca imobilul ce urmeaza a fi tranzactionat nu este intabulat, nu se va putea proceda la incheierea Contractului.

Intabularea se efectuaeaza pe baza urmatoarelor acte :
– actul de dobandire a imobilului (copie si original)
– schita imobilului
– proces verbal de predare-primire a imobilului
– cerere de intabulare adresata sectorului de Carti Funciare, din cadrul Judecatoriei

In cazul in care actele de identitate au termenul de valabilitate expirat, nu pot fi folosite la semnarea actului de instrainare a imobilului.

Daca buletinul sau cartea de identitate au expirat in cursul anului curent, legitimarea se poate face si cu pasaportul sau cu permisul de conducere.

Daca stampilele aplicate de organele competente pe actul de identitatea nu mai sunt vizibile, se vor folosi pasaportul sau permisul de conducere, sau doi martori care cunosc persoana in cauza.
In cazul in care sunteti casatorit Certificatul de casatorie este absolut necesar la incheierea actului de Vanzare-Cumparare, intrucat vanzarea-cumpararea este un act de dispozitie, ceea ce presupune consimtamantul ambilor soti, ori calitatea de soti nu se poate dovedi decat cu ajutorul certificatului de casatorie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *